Novým trendem je budování osobní značky

Článek v odborném měsíčníku HR Forum, Vyd. 4/2014.

V roli trenéra a kouče pracujete již více než 20 let, vnímáte nějaké změny v požadavcích zákazníků a přístupu účastníků?
Dříve byl zájem především o jednorázové kurzy, kdy zákazník potřeboval rychle vyškolit své lidi v rostoucím sektoru služeb, hlavně obchodu. Dnes řešíme věci spíše systémové, komplexní programy na rozvoj klíčových kompetencí, přičemž školení je jen dílčí částí. Zaměřujeme se rovněž na motivaci a aplikaci do praxe.

Je něco, co jste si po takové době trénování a práce s lidmi uvědomil vy osobně? Něco zásadního, co by mohlo být přínosné i pro ostatní?
Jakmile se snažíte rozvíjet druhé lidi a vést je k tomu, aby dosahovali úspěchu, tak na této cestě musíte potkat i sám sebe. Začnete si klást otázky. V čem mohu být efektivnější já sám? Jak se stát úspěšnějším a být ostatním příkladem? Pokud někoho učíme, měli bychom být vzorem i inspirací.
Vedle standardních rozvojových témat se v poslední době zaměřujete na osobnostní semináře, např. seminář Osobní marketing. Můžete nám říct, jaký byl důvod, že jste si vybral toto téma?
V určité chvíli jsem si uvědomil, že i když se léta pohybuji v obchodě, podnikání a marketingu, tak vlastně nevím, jak přesně vznikají „dobré reference“ manažera, kouče nebo specialisty. Zjistil jsem postupně, že existují metody, díky kterým můžete pracovat s vlastní image jako s firemní značkou. Byl jsem velmi překvapen, a vlastně stále mě něco překvapuje, jak je to potenciálně důležité téma pro každého z nás.
Mne osobně na tom však zaujal i další rozměr. Pokud se totiž rozhodnete budovat si záměrně svou značku, měli byste mít dobře ujasněny své vlastní cíle a uvědomit si také, na čem svou značku budete chtít stavět. Už jen splnit jeden z prvních úkolů, napsat svých 101 cílů a přání, je pro mnohé z nás však velmi obtížný úkol. Zjistíte, že nevíte, co chcete. Natož tyto cíle mít promyšlené a vizualizované.
Na trhu je celá řada různých seminářů a workshopů, které se zabývají marketingem. Můžete nám říct, co si máme pod tématem Osobní marketing představit?
V úzkém slova smyslu se dá Osobní marketing považovat za aplikaci nástrojů a postupů k budování vlastní značky, tedy zviditelnění a budování povědomí o tom, kdo jsem, co umím, čím jsem jedinečný, a jak se mohu prezentovat. Z širšího pohledu jde však také o nalezení vlastního talentu, tedy nejen svých předností, ale vlastní výjimečnosti a nadání. S tím souvisí i postupy, jak s tímto talentem dále naložit a jak jej umět prosadit. Rozvíjení vlastního talentu a nadání nebylo v minulosti tak zcela podporováno, s čímž se potýkáme i dnes.
Myslíte si, že dnes je preferována odlišnost, výjimečnost talentu?
Dnes často o úspěchu rozhodují výjimečné nápady, kreativní a inovativní řešení. Toho standardním přístupem jen těžko dosáhnete. Potřebujete tedy lidi, kteří využívají svých talentů a výjimečných dispozic, úspěšné firmy to již pochopily. Teď jde jen o to, aby lidé své talenty objevili, jak na profesní, tak na osobnostní úrovni. Konkrétními postupy následně jejich talenty rozvíjet, aby se jimi nemrhalo. Právě o to se na seminářích Osobního marketingu snažíme.
Je totiž úžasné vidět, když na semináři někdo „procitne“ a začne vnímat jedinečnost svého talentu. Uvědomí si, že může využívat své přirozenosti, na nic si nemusí hrát, stylizovat se do nějaké role. Stane se opravdovým a věřím, že i šťastnějším člověkem.
Vypadá to, že seminář Osobní marketing by byl spíše určený pro kreativní pracovníky, experty a specialisty? Odpovídá tento předpoklad skutečnosti?
Byli byste překvapeni, jak pestrá paleta účastníků na semináře Osobního marketingu dochází. Původní záměr bylo připravit seminář spíše pro manažery, obchodníky a podnikatele. Ale v současné době spíše převažují lidé, kteří si začali uvědomovat, že je zajímá jejich osobní značka. Rozhodli se s tím něco udělat. Takže vedle specialistů na marketing a PR chodí na semináře jak manažeři, podnikatelé, tak i zaměstnanci velkých mezinárodních firem, učitelé, konzultanti a další.
Text pro HR Forum, Radek Matula.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>